18/12/17  Tin của trường  71
Phòng chống cơn bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  283
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Bình A.