18/12/17  Tin của trường  47
Phòng chống cơn bão số 12
 25/04/16  Tin của trường  264
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Bình A.